Noteer in je agenda: Bijeenkomst gebruikersgroep 9 oktober 2018.
De implementatie van ISO27001.

Lees hier verder

Advitrae ISO27001 gecertificeerd!!

Bekijk het certificaat

Xedule binnen het Voorgezet Onderwijs, interview met Hoofdvaart College

Lees het interview

de HAN: 'In- en overzicht, met een vooruitziende blik'

Lees het interview

CvB Nova College over Xedule en professionalisering

Naar het nieuwsbericht

Ook Avans Hogeschool kiest voor Xedule!

lees verder


Advies

Advitrae begrijpt de complexiteit van het organiseren van onderwijsprogramma's. Wij vertalen uw didactische concepten naar onderwijslogistieke concepten die uitvoerbaar zijn. Hierbij schenken wij aandacht aan:

  1. Studeerbaarheid van het onderwijsprogramma voor de student (werkdruk);
  2. Uitvoerbaarheid van het programma voor docenten (werkdruk);
  3. Kwaliteitsnormen voor roosters;
  4. Opstellen van bedrijfsregels (manier van werken);
  5. Doorlichten van de werkwijze van uw roosterbureau;
  6. Herontwerp van uw planningsprocessen (waaronder verdelen van het werk);
  7. Grootschalig organiseren van maatwerk voor uw studenten.

Wij werken altijd vanuit de visie dat het onderwijs er is voor de student en dat het de taak van de onderwijsinstelling is dit onderwijs effectief en efficiënt te organiseren. Effectief onderwijs is aan de instelling zelf, efficiëntie is onze core business.