de HAN: 'In- en overzicht, met een vooruitziende blik'

Lees het interview

CvB Nova College over Xedule en professionalisering

Naar het nieuwsbericht

Noteer in je agenda: Bijeenkomst gebruikersgroep 9 oktober 2018.
Ook Avans Hogeschool kiest voor Xedule!

lees verder

BREAKING: (voorlopige gunning) Hogeschool Windesheim kiest voor Xedule!
Grijp je kans: vacature medewerker supportafdeling

Lees hier verder

Xedule binnen het Voorgezet Onderwijs, interview met Hoofdvaart College

Lees het interview

Stevige handdruk benadrukt belang samenwerking.

Handdruk HAN

 

Met een stevige handdruk en de ondertekening van de overeenkomst bevestigen Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en Advitrae het belang van een goede en vruchtbare samenwerking voor de toekomst.

Feestelijk tintje

Bij de ondertekening waren alle medewerkers van de HAN aanwezig die een actieve rol hebben gespeeld bij de voorbereidingen, de uitvoering en de definitieve selectie van Advitrae als haar nieuwe partner voor de ondersteuning van het plannen van het onderwijs. Hiermee komt een einde aan het gebruik van een 15 jaar geleden eigen ontwikkelde access applicatie t.b.v. de inzetplanning. Met de keuze voor Xedule, als webbased applicatie voor de ondersteuning van de onderwijslogistiek, wordt een start gemaakt met een applicatie waarmee op termijn alle faculteiten haar planningsprocessen gaan uitvoeren. En dat is binnen de HAN een unieke situatie. Mede om die reden werden alle aanwezigen verrast met een mooie bos bloemen en een aardigheidje.

Belang is groot

De HAN is een grote HO instelling met een groot aantal opleidingen verspreid over meerdere locaties. Het belang van een goede planning en het daarmee komen tot een optimale inzet van personeel en benutting van faciliteiten is dan ook groot. Met de inzet van Xedule wordt de HAN in staat gesteld om over de gehele instelling heen op basis van scenario's diverse analyses uit te voeren om keuzes te kunnen maken die leiden tot efficiëntere inzet en het eerder signaleren en oplossen van mogelijke knelpunten. Ten slotte zal het roosterbureau op een meer eenduidige wijze planningsdata ontvangen om zo te komen tot stabielere roosters.

Plannen versus registreren

Bij de keuze voor een nieuwe applicatie voor de inzetplanning is er heel bewust gezocht naar een applicatie die het de HAN mogelijk maakt om niet alleen te komen tot de registratie van de werkzaamheden van haar medewerkers, maar vooral om ondersteuning te krijgen bij het planningsproces. Het doel is niet om ieder les- of taakuur van een docent tot op de detail nauwkeurig vast te leggen, maar om meer inzicht, grip en sturingsmogelijkheden te krijgen bij de organisatie van het onderwijs.

Advitrae wenst de HAN heel veel succes met de implementatie en het gebruik van Xedule.

Wilt u meer informatie over de implementatie van Xedule bij de HAN? Neem dan gerust contact met ons op door het contactformulier in te vullen.