Roosteren-nieuwe stijl bij HAN Sport en Bewegen

Verder lezen

Summa College, onderwijslogistiek in een nieuwe organisatie

Verder lezen

Nieuw logistiek concept voor Netwerkschool ROC Nijmegen

Verder lezen

Lees de eerste ervaringen van Stenden Hogeschool met Xedule

Lees hier verder

Alfa College realiseert totaaloplossing onderwijslogistiek

Verder lezen

Een nieuw onderwijslogistiek concept voor de Netwerkschool van ROC Nijmegen.

De Netwerkschool

De Netwerkschool begon in 2006 als een gedachte-experiment, waarbij betrokkenen, onder leiding van de Argumentenfabriek, brainstormden over de ideale school. Eind mei 2010 werd het startschot gegeven voor de uitvoering van de plannen. De Netwerkschool is geen modelschool, maar een model om na te denken over de inrichting van een mbo-school. Centraal staat een slimme en flexibele organisatie van het beroepsgericht onderwijs. Dit betekent ook: slimmer werken voor onderwijsprofessionals en managers.

 

fotoMBO College De Maasvallei (onderdeel van ROC Nijmegen) in Boxmeer is een van deze scholen.

"Met een viertal opleidingen (te weten verzorgende, verpleegkundige en medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 en 4) geven wij vorm aan de ambitie van de Netwerkschool" zegt Gert-Jan Jacobs.

Gert-Jan Jacobs is projectleider Netwerkschool.

 

 

 

"Het werkveld van onze deelnemers is behoorlijk aan het veranderen. De zorgvragers in Nederland moeten steeds meer de regie over hun eigen leven en gezondheid nemen. Dit verreist een andere houding van de zorgverleners. Vandaar dat binnen de Netwerkschool studenten ook voor een deel de regie krijgen over hun studie en leren. Naast de inhoudelijke kennis is juist de competentie regie kunnen nemen belangrijk om onze studenten bij te brengen met het oog op de toekomst"

De regie voor onderwijstijd beleggen bij de student

Om deze reden heeft MBO College De Maasvallei de regie voor een deel van de onderwijstijd bij de student neergelegd. De regie bestaat uit het zelf plannen van zijn stage-uren, skilssuren, begeleide zelfstudie-uren en het volgen van masterclasses. Voor de deelnemers is een uitgebreide onderwijscatalogus beschikbaar waarin het vakgebied beschreven staat, de opleidingen en alle onderwijsmodules die beschikbaar zijn. Alle onderwijsmodulen zijn overigens ook digitaal beschikbaar via een eigen digitale leeromgeving. Ook is de opbouw van de opleiding, die bestaat uit een basisfase, een ontwikkelfase en een uitstroomfase helder en overzichtelijk uitgelegd.

Het is nu aan de student om (vooral in de ontwikkelfase) te leren de regie te nemen. "Hiervoor hebben we een didactisch concept bedacht", vertelt Gert-Jan Jacobs. "De basis van de planning is het stage bedrijf waar de deelnemer gaat werken. Deze stageplaats mag de deelnemer zelf kiezen. Hierbij kan de deelnemer kiezen uit bijvoorbeeld een plaats in de Gehandicaptenzorg, in een Ziekenhuis, of in de Ouderzorg. Deze keuze leidt tot een specifiek aanbod van die onderwijsmodulen die aansluiten bij de stageplaats. De praktijk is leidend voor het binnenschoolse leren. Wat de student binnen de school leert kan hij direct toepassen in de praktijk en omgekeerd. De op de stageplaats aansluitende onderwijsmodulen worden door de school gepland. Daarnaast plant de student zelf een x-aantal onderwijsuren om te leren regie en verantwoording te nemen over een deel van zijn studie. De leercoach van de student speelt in het proces van regie nemen een belangrijke rol. Het leren regie nemen van de student en dat de praktijk leidend is voor het binnenschools leren zijn twee belangrijke pijlers van de Netwerkschool ROC Nijmegen."

De inbreng van Advitrae

"De uitdaging waar wij voor stonden was het organiseerbaar maken van dit didactische concept", aldus Gert-Jan Jacobs. "Hiervoor hebben wij Advitrae ingeschakeld."

Advitrae heeft hiervoor een vertaling gemaakt van het aanwezige instrumentarium zoals het Onderwijs en Examenreglement (OER), de onderwijscatalogus en het didactisch concept naar een onderwijslogistiek concept. Hierbij is gekeken naar de studeerbaarheid van het programma door de studenten, de mogelijke keuzepaden van de studenten, de belasting voor de docent en de beschikbare faciliteiten om het onderwijs uit te kunnen voeren.

Het resultaat

"Wij hebben nu helemaal helder wat de consequentie is voor een student als deze kiest voor een specifiek leerplaats profiel voor zijn onderwijsprogramma en de studeerbaarheid daarvan. Omdat de studenten enorm veel keuzevrijheid hebben dreigde een enorme onevenredige belasting voor de organisatie te ontstaan. Door het logistieke concept is er nu duidelijkheid gekomen wat de consequenties zijn van onze didactische uitgangspunten op de organisatie."

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanpak van Advitrae en de resultaten kunt u contact met ons of met Gert-Jan Jacobs opnemen. Wij vertellen u er graag meer over.