Xedule - meer dan roosteren alléén.
Unieke applicatie met geïntegreerde oplossing voor Plannen én Roosteren.

Scenario's

Met behulp van Xedule en haar geavanceerde roosterengine, is het mogelijk om te werken met scenario's om zo meerdere roosters naast elkaar te produceren. Scenario's bieden de mogelijkheid om voor knelpunten die in een vroegtijdig stadium worden voorzien, oplossingsrichtingen te zoeken. De rol van de roostermaker (nu veelal de puzzelaar van de complexe situaties) verandert daardoor meer en meer naar een bedenker van oplossingsrichtingen.

Management- & stuurinformatie

Xedule beschikt over een grote hoeveelheid aan overzichten met management- en stuurinformatie. Hiermee is het mogelijk om op ieder moment inzicht te krijgen, verantwoording af te leggen en/of bij te sturen.

Kengetallen als 'planning versus realisatie', 'bezetting en benutting faciliteiten', 'efficiënte groepsgroottes', 'belasting medewerker', 'geprogrammeerde onderwijstijd', enz. zijn direct voorhanden en in te zetten voor het efficiënter aanbieden van het onderwijs en de verantwoording richting onderwijsinspectie.

 

Ga terug naar de Xedule pagina.